DGK Programı

DGK Programı

Ahıskalı Türk Gençlerin yaşadıkları ülkelerde Türk dilini ve kültürünü muhafaza etmeleri için bulundukları ülkelerde veya Türkiye’de dil kursları ve benzeri sosyal aktiviteler düzenler. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ilkelerine uygun olarak faaliyet gösteren İnsan Hakları Kuruluşları ile iş birliği yapar, rapor ve benzeri çalışmalar gerçekleştirir.

Türkiye’de ve diğer ülkelerdeki Ahıska Türklerinin birbirleriyle olan iletişimini canlı tutmak için gerekli sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunur. Bu bağlamda tiyatro, kültür merkezi, kütüphane, kulüp stüdyo, arşiv ve diğer eğitim kurumları dahil milli kültürü koruma ve geliştirmeye yönelik yapılanmalar kurar, bu yönde faaliyetlerin gerçekleştirilmesini sağlar; milli ve kültürel nitelikte festival, yarışma, gösteri, sergi, anma geceleri ve benzeri toplumsal faaliyetler düzenler.

Birlik, amaçlarını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütmek amacıyla taşınır ve taşınmaz mallar edinebilir, ekonomik ve teknik işbirliği de dahil olmak üzere her türlü ekonomik faaliyette bulunur, gerek görürse vakıf kurar. Bulundukları ülkelerdeki kanunların aykırı olmamak şartı ile Ahıska Türklerinin dernek, cemiyet ve vakıflarını birlik çatısı altında örgütlemek için çaba harcar.