DATÜB Gençlik Kolları Genel Koordinatörlüğü görevine İbrahim Hasanoğlu getirildi

Kurulduğu ilk günden itibaren Ahıskalı gençlerle ilgili eğitimden spora, kültürden sanata, dayanışmadan yardımlaşmaya farklı konularda gençlerin geleceği adına ileriye yönelik projeler hazırlayan DATÜB Gençlik Kolları saflarını sıkılaştırmaya ve güçlendirmeye devam etmektedir.

Bu doğrultuda DATÜB Gençlik Kolları Başkanı İsmihan Kassanov'un ve Yönetim Kurulu'nun kararıyla DATÜB Gençlik Kolları Genel Koordinatörlüğü görevine İbrahim Hasanoğlu getirilmiştir.

İBRAHİM HASANOĞLU KİMDİR?

İbrahim Hasanoğlu, 1986 Özbekistan Semerkant doğumludur. 1989 yılında Özbekistan’ın Fergana vilayetinde meydana gelen olaylardan dolayı ailesi 1990 yılında ülkeyi terk etmek zorunda kalmış ve Azerbaycan’a göç etmiştir. 2004 yılında Türkiye’ye gelen Hasanoğlu, 2005 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde lisans eğitimine başlamıştır. Öğrencilik yıllarında Ahıskalı Öğrenciler Birliği (ASU) içerisinde aktif olarak yer almış, 2008-2009 döneminde Ahıskalı Öğrenciler Birliği İstanbul Temsilciliği görevini yürütmüştür. 2009-2010 döneminde özel bir medya kuruluşunda dış haberler editörü olarak çalışan Hasanoğlu, 2010 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Bölümünde yüksek lisans eğitimine başlamış, “SSCB Dönemi Rus Milliyetçiliği 1917-1985” başlıklı tezi savunarak yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 2013 yılında Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Bölümünde Doktora eğitimine başlamıştır. “Birleşik Rusya Partisi Döneminde Rusya’nın İslam Politikası: Çeçenistan ve Tataristan Örneklerinin Karşılaştırmalı Analizi” başlıklı doktora tezini yazmaya devam etmektedir. Doktora eğitimi sırasında akademik araştırmalara ağırlık veren Hasanoğlu’nun ulusal ve uluslararası birçok akademik dergide gerek Rusya gerekse de Ahıska meselesi üzerine makaleleri yayınlanmıştır. Bununla birlikte yurtdışında uluslararası sempozyumlarda Ahıska meselesi ve Ahıskalı Türkler konusunda bildiriler sunan Hasanoğlu, Rusça ve İngilizce bilmektedir.